Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [juli 2013]

 
Kære ledere, grupperådsmedlemmer og rovere i Gudenå Distrikt.
Hermed får i en sommerhilsen fra distriktsstaben med lidt nyheder og lidt inspiration.
Distriktsturneringerne
Vi vil godt sige tak for jeres engagement og deltagelse i distriktsturneringerne, hvor op til 400 børn og ledere deltagere oplevede, og tog del i, fællesskabet i flot sommervejr. Se nogle billeder fra stævnet her ….. Vi skal her minde om, at næste års distriktsturneringer afholdes på Moselund lørdag 24. maj. Juniorspejdere, spejdere og seniorspejdere starter allerede dagen før fredag 23. maj.
Vi har ved udsendelse af indbydelserne konstateret huller i kommunikationen. Vi vil derfor kraftigt bede om, at de mailadresser, der er registreret i medlemssystemet, også er de mailadresser, som lederne og andre bruger til daglig.
Medlemskampagne
Vi vil også i 2013 køre en kampagne, svarende til i 2012.
Vi vil efter næste nytår overrække en præmie til den gruppe, der når den største vækst i antal medlemmer og den gruppe, der får den største procentuelle vækst. En forudsætning for at være med i konkurrencen er, at gruppen vækster med mindst 3 medlemmer. De største grupper dog flere medlemmer:
Låsby: +4
Hammel: +4
Hadsten: +5
Harlev-Framlev: +6
Silkeborg: + 10
Søften: +10
Held og lykke med konkurrencen.
Rejsetilskud
Vi vil gerne gøre opmærksom på muligheden for at få et tilskud fra distriktet til spejderoplevelser i udlandet. Kriterierne er flg.:
1. Tilskud gives til enkeltpersoner – ikke f.eks. til en trop, der tager til udlandet.
2. Ansøgeren skal være medlem af en gruppe i Gudenå Distrikt.
3. Udlandsrejsen eller lejren skal være en begivenhed, hvor ansøgeren har planlagt at mødes med udenlandske spejdere eller spejderledere.
4. Ansøging skal sendes til distriktet inden tilmeldign til rejsen/lejren.
5. Ansøgeren skal være indstillet på at fortælle om rejsen/lejren ved et arrangement i distriktet eller lave en aktivitet, der har relation til rejsen/lejren.
Distriktssommerlejr
Der er kommet en masse tilbagemeldinger fra distriktets grupper om distriktssommerlejr. Konklusionen er, at der er stor interesse for at deltage i en distriktssommerlejr i sommeren 2015. Vi vil derfor allerede nu gerne have kontakt med interesserede, som har lyst til at være med i lejrens ledelse. Distriktsstaben vil på dets førstkommende møde 21. august fastlægge rammerne for lejren, og har du eller spejderkammerat ønsker om at være med i ledelsen, så kontakt distriktet hurtigst muligt. Vi forventer, at en lejrledelse vil være klar til at trække i arbejdstøjet i oktober.
Moselund Spejdercenter
I weekenden 14.-15. september 2013 inviterer Moselund til en “Åben lejr”, hvor alle spejdertroppe kan komme på centret og afprøve centrets aktiviteter.
Spejderhilsener fra
Distriktsstaben i Gudenå Distrikt