Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [September 2013]

 
Kære ledere, rovere og grupperådsmedlemmer,
Vi sender hermed et nyhedsbrev til alle med ønsket om en ny og spændende spejdersæson. Vi sender nogle informationer og indbydelser, som I gerne må give videre til de rette.
Jubilæums-reception
I anledning af Moselund Spejdercenters 50 års jubilæum indbyder de til reception på lørdag. Se denne fil – er tidligere udsendt til gruppelederne.
Jubilæums-weekend
I anledning af Moselund Spejdercenters 50 års jubilæum arrangerer de også en jubilæumsweekend for alle spejdere i Gudenå Distrikt og Marselis Distrikt. Indbydelsen ser du herDen er også tidligere udsendt til gruppelederne.
Jota-Joti 
I slutningen af efterårsferien weekenden 18.-20. oktober arrangerer KFUM-spejderne i Kjellerup Jota-Joti, og det er et arrangement, hvor der altid er mange deltagere fra Gudenå Distrikt med. Afholdes på Kjellerup Skole. Se denne teaser
Distriktsrådsmøde
Onsdag 30. oktober afholdes det halvårlige distriktsrådsmøde, hvor distriktets gruppeledere, grupperådsformænd og gruppekasserere mødes til orienteringsmøde. Der udsendes senere dagsorden.
PL/PA
Igen i år, nærmere betegnet i weekenden 1.-3. november, afvikler distriktet PL/PA (kursus) for alle patruljeledere og patruljeassistenter. Det afvikles som tidligere år i Paradislejren. Sidste år lukkede tilmeldingen ved de 70 deltagere, så tidlig tilmelding anbefales. Der er kun plads til 70. Se indbydelsen her og brev til lederne her. Vi opfordrer lederne til at give informationerne videre til børnene snarest muligt.
Ulvelederkursus
Gudenå Distrikt afvikler for første gang lokalt et kursus for ulveledere. Det afvikles i Stilling ved Skanderborg lørdag 9. oktober. Vi har også inviteret ulvelederne fra vores sydlige nabodistrikt Lovring Distrikt. Det bliver et lærerigt kursus og ren guf for ulvelederne – husk, der er kun plads til 30 deltagere. Se invitationen her. 
Lederforum
Distriktet arrangerer onsdag 20. november en temaaften for alle ledere i distriktet. Temaet for aftenen er UDE-SPEJD med fokus på inspiration til udendørs spejderarbejde for alle enheder. Og ja, HELE aftenen foregår udendørs og aftenen starter med en varm suppe kl. 18,30 og afvikles på de udendørs arealer ved spejderhuset i Låsby og med lidt hjælp af fakler, bål og projektører – så på med vanten! Indbydelsen kommer senere.
Nytårslejr
Igen i år indbyder KFUM-spejderne i Silkeborg alle distriktets seniorspejdere til en nytårslejr i Trollhytten/Troldbjerg i Gjern Bakker. Lejren varer fra 28. dec – 1. jan. Det bliver som sædvanlig en spændende og udfordrende lejr med både udendørs og indendørs aktiviteter – og i et alkoholfrit miljø. Indbydelsen kommer senere.
Linien Ud
I weekenden 28. feb – 1. marts 2014 serveres den store kursusbuffet for alle ledere i det uddannelsesnetværk, vi er med i. Linien Ud afvikles denne gang et sted på Djursland. Indbydelsen kommer senere, men reserver weekenden.
Distriktssommerlejr i 2015
Nu ligger det helt fast, at der afholdes distriktssommerlejr for alle enheder i Gudenå Distrikt i sommeren 2015. Der er en bred interesse hos alle grupper i at deltage, og det er dejligt. Planlægning og afvikling af denne lejr skal nødvendigvis være forankret hos ledere og rovere fra distriktets grupper, og vi vil meget gerne i kontakt med personer, som vil være med til at planlægge lejren. Her og nu skal tidspunkt, sted og overordnede rammer fastlægges, og det vil komme til at ligge helt fast inden nytår. Til næste sommer starter selve planlægningen af denne spændende lejr.
Medlemskampagnen 2013
På distriktsrådsmødet i marts var der enighed om at fortsætte medlemskampagnen, så der udloddes en flot præmie til de grupper, der har den største fremgang i henholdsvis antal medlemmer og procent. Vi håber, I har haft succesrige opstartkampagner giver mange børn muligheden for gode spejderoplevelser.

De bedste spejderhilsener fra

Distriktsstaben i Gudenå Distrikt