Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [april 2017]

 

Kære ledere, rovere og grupperådsmedlemmer

Så har vi igen en række nyheder til alle ledere, rovere og grupperådsmedlemmer i Gudenå Distrikt.


Distriktsrådsmødet 14. marts 2017

Tak for jeres deltagelse i distriktsrådsmødet 14. marts. Nu er referatet klar og det vedhæftes i dette link

På mødet blev distriktets 2016-regnskab gennemgået. Det vedhæftes i dette link

Endelig gennemgik Jens 2016 på Moselund Spejdercenter i ord og tal. Centerberetningen kan du læse i dette link og regnskabet kan du se i dette link


Distriktsturnering 2017

Så er planen for årets distriktsturneringer ved ar være klar. Der er udsendt 500 Agent-mærker til gruppelederne (og flere kan fås ved henvendelse til dtc.) Indbydelser, der skal udprintes (og udleveres her i starten af april) kan ses her:

For bævere/ulve: 

wordfil med plads til at angive tlf.nr.. ses i dette link
pdf-fil uden mulighed for rettelser ses i dette link 

For junior/spejder/senior:

wordfil med plads til at angive tlf.nr. ses i dette link
pdf-fil uden mulighed for rettelser ses i dette link.

Lederinformation:

Vi har en samlet lederinformation i dette link
Bemærk, at informationen er opdelt i 3 afsnit: fælles information, bæver/ulve information og junior/spejder/senior information. På gensyn til en fantastisk spejderoplevelse.


Kursustilskud: 

Som du kan se i referat fra distriktsrådsmødet giver vi mulighed for at få udbetalt kursustilskud, hvis ikke ens egen kommune har råd til at betale for lederuddannelse af spejderledere. Praktikken for ansøgning og udbetaling af kursustilskud kommer i næste nyhedsbrev.


Sammenlægning af  distriktsturnering for junior/spejder/senior med DM i spejder: 

I referatet fra distriktsrådsmødet er der i pkt. 4 beskrevet, at vi fra næste år 2018 vil sammenlægge distriktsturnering for junior/spejder/senior med DM i spejder. Det er også korrekt, men ændringen gælder kun i lige år (hvor der arrangeres DM i spejder). I ulige år (som her i 2017) er der ingen ændringer.


Spejdernes Lejr 2017

Gudenå Distrikt har som organisation ikke de store opgaver i.f.m. Spejdernes Lejr. Vi opfordrer dog alle voksne, der har mulighed for det at tilmelde sig som jobber på lejren. Vi kan oplyse, at Gudenå Distrikt er det KFUM-spejderdistrikt, der har flest deltagere – et sted mellem 500-600 deltagere.

Distriktet ligger inde med 12 hængekøjer, som kan udlånes til en trop på Spejdernes Lejr. Kontakt dtc ved interesse.

Spejderhilsner
Gudenå Distriktsstab