Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [april 2020]

 

Nyhedsbrev april 2020

Hej Gudenå distrikt

Distrikts møde

Vi havde distriksmøde mandag den 9/3 I sognegården I Hadsten. Vi afholdt distriktsmøde efter korpsets regler, og du kan se referatet fra mødet Her.

Per fremlagde også regnskab som kan ses Her

Vi fik desværre ikke besat vores plads I Moselunds bestyrelse, så jeg vil meget gerne opfordre til, at vi finder en kandidat, som er villig til at være vores repræsentant der. De mødes nogle gange om året og varetager centerets drift. Herudover er man ved at samle penge sammen til en større ombygning på centeret.

Se visionerne for moselund Her

Vi sagde farvel til Anne-Sofie og goddag til Kim fra Stilling gruppe, hvor han også lige er valgt som ny gruppeleder. Du kan se hele staben her.

Distriktsturnering for bæver og ulve

Distriktsturneringen 16/5 for bæver og ulve har vi I samråd med den arrangerende gruppe valgt at aflyse pga Corona krisen. Vi gemmer turneringen til næste år, idet I sikkert får travlt I efteråret med alle de arrangementer der er udsat fra foråret.

Distriktslejren

I forhold til distriktslejren, afventer vi situationen, og vurderer de muligheder vi har for at afvikle lejren på en sikker måde. Vi holder kontakt til vores planlægningsteam I grupperne.

Husk at svare på trivselsundersøgelsen

For at I får et godt udbytte af vores trivselsmåling, er det vigtigt, at så mange som muligt svarer. Gruppen får en rapport, som I efterfølgende kan bruge som udgangspunkt for en snak om god trivsel I jeres gruppe.

Se mere Her

Hjemmespejder

Hjemmespejder dukker frem I flere og flere grupper. Det laves på mange forskellige måder. Bevar kontakten til jeres medlemmer på facebook, til online events eller måske et løb hver for sig, så vi kan passe godt på hinanden. Der er mere inspiration at hente her.

Facebook

Husk at følge vores nyheder på facebook. Har I noget I gerne vil have delt, er I velkomne til at sende det til dtc@gudenaadistrikt.dk. Husk at like siden, så I får alle de nye opslag.

I er meget velkomne til at dele eller sende historier til os fra spejderland, så vi kan dele dem på vores facebook side.

Hav et dejligt spejderforår.
Med spejderhilsen
Gudenå distriktsstab
Kim, Annika, Per, Jesper, Michael og Ole