Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [ultimo august 2015]

 

Nyhedsbrev august 2015, Gudenå Distrikt

Kan du ikke læse denne mail findes Nyhedsbrevet også på denne adresse:

http://gudenaa.kfumspejderne.dk/gudena-posten-2/nyhedsbrev-fra-gudenaa-distrikt-kfum-spejderne-i-danmark-august-ultimo-2015/


Kære rovere, ledere og grupperådsmedlemmer.

En ny spejdersæson er startet, og distriktsstaben ønsker alle god vind i jeres arbejde i gruppen. Vi har samlet nogle spændende nyheder til jer.

Distriktslejren Gudenå 2015
Det blev en fantastisk distriktslejr i Moselunds egen spejderverden i uge 28. De fleste grupper deltog, og vi har alle endnu en god spejderoplevelse i bagagen.
Evalueringsskemaerne kommer for øjeblikket fra mange ledere – vi vil også gerne have din evaluering!
Lejrens evaluering og regnskab bliver gennemgået på distriktsrådsmødet mandag 26. oktober.
Du kan se en oversigt over glemte sager fra lejren her… . Disse kan fås ved henvendelse til DTC inden 1. oktober. Herefter overdrages de til genbrug.

Landstræf
52 rovere og ledere fra distriktet samles næste weekend sammen med 1200 andre fra korpset. Vi ønsker alle en spændende weekend.

Distriktsrådsmøde 26.10.

Vi minder om distriktsrådsmødet mandag 26. oktober for gruppeledere, grupperådsformænd og gruppekasserere. Detaljeret indbydelse kommer senere.

PL/PA
Igen i år afvikler distriktet PL/PA i Paradislejren i Virklund. Indbydelsen til børnene (bedes udleveret) er her…, og du kan læse lederinformationen her… . Vi har hvert år fuldt hus – det håber vi også i år, men husk lige tilmeldingsfristen, som er onsdag den 28. oktober 2015!
Gruppeledelseskonferencen 14.-15. november

Vi vil gerne reklamere for weekenden,hvor temaet bliver God Gruppeledelse. Som tidligere informeret, vil distriktet betale for en deltager fra hver gruppe. Den spritnye folder om konferencen kan du læse her… .

Temamøde

Vores lederforum tirsdag den 17. november bliver en spændende aften. Temaet for aftenen bliver korpsets nye vision. Efter et oplæg fra Michael Seeberg, formand for Hovedbestyrelsen vil alle blive inddraget i, hvor distrikt og grupper bevæger sig hen.

Nytårslejr i Trollhytten

Vi ved, at Silkeborg Gruppe også i år arrangerer deres traditionsrige nytårslejr i Trollhytten. og hvor alle spejdere og seniorspejdere inviteres. Det bliver fra 28. dec. – 1. jan. Reservér nytårselejren. Invitationen kommer i næste nyhedsbrev.

Linien Ud
Husk, at kursusweekenden Linien Ud afvikles i weekenden 4.-5.-6. marts 2016. Stedet er Langsøskolen i Silkeborg.

Vigtige datoændringer

Distriktsturneringerne i 2016 afholdes fredag-lørdag 20.-21. maj – og ikke weekenden efter. Det skyldes, at datoen for landsmødet er flyttet til weekenden 28.-29. maj.

Ny gruppeleder

Søren Roager er stoppet som gruppeleder ved Søftenspejderne. En stor velkommen til den nye gruppeleder Christian Rudebeck Holm.

Depot til distriktets materialer

Distriktet har efterhånden mange materialer, der mest bruges til kursusformål. Vi har så meget, at vi efterlyser et sted, hvor vi kan opbevare det. Vi ønsker et sted på ca. 6 m2, hvor der er tørt – og gerne aflåseligt og uden husleje. Kender du et sted, så kontakt DTC, tak.

Hvor mange er vi?

Der er gang i Gudenå Distrikt! Så meget, at Gudenå Distrikt nu er det største distrikt i korpset med ca. 1400 medlemmer. Hvis fremgangen holder til nytår, vil det bliver fejret først i det nye år!!!!

Korpsflag og beachflag
Distriktet har til distriktslejren anskaffet et korpsflag og 2 beachflag. Grupperne kan låne disse til PR-brug – se på distriktets hjemmeside.

Ungdomskurser i efterårsferien uge 42
Vi kan ikke reklamere nok for ungdomskurserne i uge 42.

Der er 3 Roland 2-kurser at vælge imellem. Desuden et Diamantkursus Diamant Extrem kursus og ULK. Der er nok at vælge imellem – se korpskalenderen.

Spejderhilsener fra distriktsstaben

Du modtager dette nyheds-brev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark, fordi du står som leder, rover, grupperådsmedlem eller andet voksent medlem i en af distriktets grupper. Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyheds-brev fra Gudenå Distrikt, undskylder vi mange gange. Du kan så afmelde dig listen ved at klikke her.