Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [Juni 2014]

 

Sommernyhedsbrev til alle ledere, rovere og grupperådsmedlemmer

Kære alle,

Så er vi klar med nyheder fra Gudenå Distrikt.

 

Som tidligere oplyst sendes nyhedsbrevet til alle, der har deres e-mail-adresse oprettet i medlemssystemet. Vi bruger nemlig medlemssystemet til at udsende nyhedsbrevet efter. Vi oplever desværre fortsat, at mangle ledere ikke får nyhedsbrevet, fordi e-mail-adressen mangler. Vi opfordrer derfor den retteansvarlige i gruppen om at få gennemgået medlemssystemet.

 

Overordnet set er der meget gang i grupperne for øjeblikket. Distriktets samlede medlemstal er siden nytår steget med ca. 50 og er nu på 1276 medlemmer – og der er plads til mange flere, er jeg sikker på.

 

På distriktsmødet 19. marts blev der valgt eller genvalgt medlemmer til den nye distriktsstab. Se hovederne på distriktets hjemmeside www.spejdernet.dk/gudenå

(Bemærk venligst, at distriktschefen har fået en ny mailadresse.)

 

I påsken afholdte Gudenå Distrikt et Roland 2 kursus i spejderhytten Wigwam i Horsens. Det blev et succesfyldt kursus med 50 deltagere. En energisk kursusstab på 14 ledere og rovere fra distriktet gav den hele armen og tak for det. Vi glæder os til jeres næste initiativ. Se nogle fotos her eller også på kursets facebook-side.

 

Distriktets opdaterede kalender kan nu ses på distriktets hjemmeside www.spejdernet.dk/gudenå. Bemærk venligst følgende:

  • enkelte mødedatoer efter nogles ønsker er flyttet fra onsdage til andre dage
  • lederforum 19. november bliver en spændende aften, der henvender sig til alle ledere i distriktet. Socialrådgiver Lene Kuntz vil komme med et oplæg om, hvordan enheden rummer de urolige børn. Der bliver også rig lejlighed til udveksling af erfaringer.
  • distriktet arrangerer en weekend kun for seniorspejdere i weekenden 31.1-1.2.
  • datoen for næste års distriktsturneringer er flyttet til 8.-9. maj 2015, og de afholdes i Silkeborg
  • Husk at skrive i din kalender, at der afholde et lederlandstræf i weekenden 4.-6. september næste år på/ved Gram Slot i Sønderjylland.

 

Fårvang Gruppe afholdte deres 25 års jubilæum i maj med gudstjeneste, åbent hus og festaften. Tillykke med jubilæet og god vind fremover!

 

Distriktet bistår for øjeblikket Skovby Gruppe med gode ideer til hvervning af nye ledere. Effekten heraf vender vi senere tilbage med, men vi vil gerne reklamere lidt for, at distriktsstaben har gejsten og ideerne til flere medlemmer, flere ledere, og godt grupperådsarbejde, så kom bare med udfordringerne.

 

Distriktsturneringerne i maj blev afviklet i nogenlunde flot sommervejr og igen med mange deltagere. Nogle grupper deltog ikke, men alle, der deltog, havde en god spejderoplevelse. Bedste bæverfamilie og bedste ulvebande var begge fra Søftenspejderne og bedste gruppe var Stilling Gruppe. Den vindende seniorpatrulje var Havørnene fra Silkeborg. Bedste juniorpatrulje og bedste spejderpatrulje har vi ikke fået oplyst endnu, men det gør vi senere. En stor tak til arrangørerne for begge turneringer. Se et par billeder fra turneringen her.

 

Silkeborg Gruppe har afviklet deres søweekend. Se omtalen og nogle fotos her.

 

Spejderkorpsene i Silkeborg inviterer alle andre spejdere til et tværkorpsligt arrangement – 24timers-løbet – se invitationen her.

 

PL/PA – kurset for patruljeledere m.v. afholdes som sædvanlig i 1. weekend i november. Deltagerne har hidtil været opdelt i 3 moduler, men i år bliver der tilføjet et helt særskilt 4. modul for de mere ”krævende” spejdere. Har du lyst til at være indstruktør på kurset, så kontakt kursuslederen Klaus Rasmussen snarest klausras@spejdernet.dk.

 

Sommeren 2015 præges af distriktslejren på Moselund Spejdercenter. Allerede nu kan du på fanebladet på hjemmesiden se de foreløbige rammer for lejren. Det er rammer, som distriktsstaben har tumlet med siden distriktsmødet i marts, og vi har lyttet til mange af grupperns forslag. De deltagende grupper skal deles om de opgaver, der er med planlægning af lejren. Det skal vi tale mere om på et lejrmøde 6. september kl. 9-12 på Moselund. Her vil vi gerne invitere 2 kontaktpersoner fra hver gruppe, der vil indgå i lejrens ledelse. Inden mødet forestiller vi os, at gruppen aftaler, hvilken af de opgaver – som er beskrevet på hjemmesiden – man ønsker at løse. Giv venligst besked om kontaktpersonerne og de ønskede opgaver til spejdergudenaa@gmail.com senest 15. august, så personlig invitation kan udsendes. Er gruppen forhindret i at deltage 6. september så giv besked senest 15. august.

Selvom distriktslejren naturligvis vil være et fokusområde for distriktsstabens arbejde, er vi bevidste om, at dagligdagen og den løbende støtte til gruppens arbejde har første prioritet!

 

Silkeborg Gruppe inviteter til spejderfest 26. juni 2014 – se vedhæftede invitation her.

 

Lokale kurser

Vi vil gerne slå et slag for lokale kurser for ledere. Hvis en eller flere ønsker det, kan vi hurtigt stable små temakurser på benene, som kan afvikles i ”jeres baghave”. Forslag:

–      Etablering af familiespejderenhed

–      Inspirationskursus for bæverledere

–      Inspirationskursus for ulveledere

–      Kursus i førstehjælp – og hvordan du giver viden videre

–      Pionering for begyndere eller viderekomne

–      Kursus for grupperådsmedlemmer

–      Drift af gruppens hjemmeside

Jeres eget forslag eller ønske er selvfølgelig også velkommen!

 

Det var alt for denne gang. Distriktsstaben ønsker alle en god sommer!

 

Spejderhilsen fra

Gudenå Distrikt