Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [juni 2015 (II)]

 

Nyhedsbrev juni 2015 (II), Gudenå Distrikt

Kan du ikke læse denne mail findes Nyhedsbrevet også på denne adresse:

http://gudenaa.kfumspejderne.dk/gudena-posten-2/nyhedsbrev-fra-gudenaa-distrikt-kfum-spejderne-i-danmark-juni-2015-ii/

 

Nyhedsbrev til alle i distriktet

Hermed en lille Skt.Hans hilsen til jer alle med ønsket om dejlig og spændende sommer.
Dette nyhedsbrev er delt op i 2: Informationer til alle og informationer til deltagerne på distriktslejren Gudenå 2015.

Informationer til alle
Gruppeledelses-konference
Distriktet anbefaler, at alle grupper er repræsenteret på gruppeledelseskonferencen 14.-15. november på Vingstedcentret. Distriktet vil gerne støtte deltagelsen ved at betale for deltagelse af én person fra hver gruppe med max. 735 kr. Det vil sige, at distriktet betaler forskellen mellem 735 kr. og det kursustilskud, som gruppens egen kommune yder. Beløbet refunderes til gruppen efter konferencen.
Landstræf
Vi opfordrer alle rovere og ledere at deltage i Landstræf 4.-6. september på/ved Gram Slot. Tilmeldingen er åben nu på Scoutzone. Distriktet vil tilbyde at arrangere fælles bustransport til og fra landstræffet for 100 kr. pr. prs. tur/retur. Er I interesseret, så send en mail til Jesper Østerholt jesper59436366@hotmail.com  inden 1. august. Send også en mail, hvis I har spørgsmål, men forvent først et svar omkring 1. august. Mindst 10 prs. skal tilmelde sig den fælles transport før vi gennemfører det.
Klatrekursus
Silkeborg Gruppe arrangerer i samarbejde med Dansk Træklatreforening et officielt klatrekursus i 3 weekends i sommer/efterår 2015. De mangler lige præcis 1 deltager for at gennemføre kurset. Er der interesserede, så kontakt gruppeleder Julie Bjergbakke meget hurtigt på gruppeleder@silkeborggruppe.dk eller pr. sms 25707038

Informationer til de grupper, der deltagere i distriktslejren 2015
Ledernavne
Vi hår fået en masse tilmeldinger til distriktslejren – ca. 320 ialt. Lederne er tilmeldt med et tal. Vi har brug for at få at vide navnene på de deltagende ledere, hvilke enheder, de er ledere for, og hvor lang tid, de er på lejren. Vi beder forfor gruppelederen i de grupper, der deltager på lejren om at sende oplysningnerne til spejdergudenaa@gmail.com senest 21. juni.
Desuden vil vi gerne samtidig have navnet på den leder, der er sammen med juniorpatruljen på hike.
Lederforplejning, mens spejderne er på hike
De ledere, der er “tilbage” på lejren, mens spejderne er på hike, får selvfølgelig noget at spise. Det er vi ved at planlægge, men vi vil gerne udnytte denne mulighed til at lave nogle mixede lederpatruljer, der laver maden sammen. Det får I mere at vide om om på lejren.
Hjemmebag
Det er en din ide at få lidt hjemmebag med fra forældre.Lejren her ikke noget forplejning om aftenen.

Snobrød
Grupperne kan altid få mel og gær til snobrødsdej lejren igennem.

Efterlysning af GPS’er til brug på Gudenå 2015
Jesper Winther, som bl.a. er materiale ansvalig på lejren efterlyser 6 stk. GPS’er. Der er helt sikkert grupper, som ligger inde med nogle GPS’er, som lejren kan låne. Kontakt hurtigst mulig Jesper på:40 47 19 18 eller på skorupnv@gmail.com.
Opladekuffert
Hver gruppe bedes medbringe en ladekuffert eller aflåselig værktøjskasse til opladning af tlf. og pc’er. Der skal stikke en ledning med hanstik ud af kufferten, så der kan oplades samlet. Dvs der skal være en fordelingsdåse i kufferten. Proceduren for opladning, afhentning mv oplyses på lejren.Overnatning på hikes
Juniorspejderne overnatter i shelter, mens spejder- og seniorpatruljer bedes medbringe en pressenning til bivuak.
Bævernes og ulvenes overnatning
De skal bo i egne telte på den øverste lejrplads på Moselund – se lejrkortet. Spisning af måltiderne bliver i et stort partytelt, der opstilles på pladsen.
Lejrinfo
På lejrens hjemmeside www.gudenaa2015.dk kan du se opdaterede oplysninger om lejren. Under A-Å kan du ved “Lejrmærke og lejrinfo” se den lejrinfo, som bliver uddelt til alle lejrdeltagere ved ankomsten til lejren.

De bedste spejderhilsener fra

Distriktsstaben og lejrlederne