Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [Oktober 2014]

 

Kære alle,
Vi håber, at I alle er i gang med et spændende spejderefterår. Da vi har gode nyheder på banen synes vi at et nyhedsbrev skal på banen.

Gå ind i linkene for at blive inspireret og informeret!

 

Kan du ikke læse dette nyhedsbrev findes det også på nettet.

 

Distriktslejren i 2015

Vi er nu i fuld gang med planlægningen af næste års distriktslejr. På statusmødet 28. september blev der snakket meget aktiviteter for bævere/ulve og junior/spejder/senior og kommunikationen. Der kom et program ud af det, som kommer på hjemmesiden i næste måned. Referatet er udsendt til gruppernes kontaktpersoner og GL i de grupper, hvor der ikke deltog nogen i mødet. Næste statusmøde med repræsentanter fra grupperne afholdes mandag 3. november kl. 19-21,30 hos KFUM-spejderne i Hammel; Spejdercenter Engedal, Møllevangen 4, 8450 Hammel.

Dagsordenen kan du se her.
Distriktsrådsmøde torsdag 30. oktober

Distriktsrådsmødet torsdag 30. oktober afvikles i Veng Gruppes spejderhytte, hvor alle gruppeledere, gruppekasserere og grupperådsformænd er inviteret. Vi håber, at alle grupper er repræsenteret på mødet. Det bliver en spændende aften med et tæt program for alle. Udviklingskonsulent Thomas Hestbæk deltager.

Vi vil på mødet gerne have en tilkendegivelse af, hvilke enheder, der planlægger at deltage i distriktslejren 2015. Endelig skal vi opfordre gruppelederne til at vurdere, om der i gruppen er én eller 2, der har lyst til at være lejrchef(er) for distriktslejren.

Invitationen kan du se her.
Lederforum 19. november

Alle voksne ledere og andre interesserede i distriktet inviteres hermed til lederforum i distriktet.

Inklusion af børn med særlige behov er en udfordring i folkeskolen og også i spejderenhederne.
Nogle børn kan være særligt sensitive, have ADHD, diagnoser inden for autismespektret eller på anden måde være handicappede.
Hvordan rummer vi disse børn i enhederne?
Spejderleder og socialrådgiver Lene Kuntz vil på årets lederforum i Gudenå Distrikt give et bud på udfordringerne. Lenes udgangspunkt er gennem sit arbejde som socialrådgiver i børnehandicap samt erfaring fra mere end 10 år som leder for børn med særlige behov. Der vil være rig mulighed for erfaringsudveksling og debat undervejs.  Mødet afholdes i spejderhytten Phoenix, Harsnaplundvej 8, 8600 Silkeborg.

På gensyn!- Der er ingen tilmelding

 

Indbydelse til PL/PA

Vi har tidligere udsendt indbydelsen til PL/PA i weekenden 31. okt.-2. nov. Der er enkelte pladser tilbage, så skal nogle af jeres spejdere med, så er der behov for omgående tilmelding. Tilmeldingen skal i øvrigt sker her.

 

Gudenå Distrikt
Distriktsstaben
www.spejdernet.dk/gudenå

spejdergudenaa@gmail.com