Nyhedsbrev fra Gudenå Distrikt, KFUM-Spejderne i Danmark [oktober 2018]

 

Hej med jer, gruppeledere, assistenter, kasserere, grupperådsmedlemmer og andre voksne i Gudenå distrikt. Et forrygende landsmøde på Gram slot er overstået, og der blev taget masser af beslutninger, som vil sætte sig spor i vores spejderarbejde.

Du kan se billeder fra landsmødet her.

En af de ændringer der blev besluttet på landsmødet var, at det ikke længere hedder grupperåd men gruppebestyrelse. Ligeledes blev det grupperådets ansvar, at vi får udarbejdet samværsregler, og dem skal vi kvittere for i medlemsservice til nytår. Vil du vide mere, tager vi et lille brush up på det til vores kommende distrikts råds møde.
Vi har samlet lidt sammen til jer, som dog er udsendt tidligere til spejder og seniortroppene.

PL/PA indbydelsen

Indbydelsen er udsendt 16/9, og der er tilmeldingen er lige op over. Vi har sammensat et spændende og lærerigt program, som vi glæder os til at afvikle for spejderne. Kurset er i Ryekol i Gl. Ry og vi afholder det d. 2.-4. november.

Se infobrev til leder
Se indbydelse

Tilmeldingsfrist er d. 12. oktober.

Distriktsrådsmøde 31/10-2018

Vi holder distriktsrådsmøde for Gruppeledelsen, kasserer og andre intresserede, se indbydelse.

Medlemsopgørelse

Vi nærmer os medlemsopgørelse, hvorfor det er en god ide, allerede nu at få alle meldt ind og få medlemmer der ikke kommer længere meldt ud. Herudover er det vigtigt at alle medlemmer også ledere betaler minimum 75 kr i kontingent selv, så alle tæller med i statistikken, så vi kan få en masse tipstilskud. Sidste år mistede vi som korps 660000 kr i tipstilskud, fordi vi havde medlemmer der ikke havde betalt minimum 75 kr i kontingent.

Samværsregler

Få dem nu lavet. Vi skal kvittere for at vi har lavet samværsregler til nytår, når vi skal lave medlemsopgørelse. Det vigtigst er snakken lederne imellem, så vi både kan beskytte vores børn mod overgreb og vore ledere mod dårlige situationer, hvor der opstår unødig mistanke.

Se oplæget på spejdernet.

Læs folderen og diskuter dilemmaerne, og skriv med i skemaet, hvordan I vil sikre åbenhed og dialog i jeres gruppe. Det skal snakkes ihjel.

Nytårslejr

Igen i år holder Silkeborg gruppe Nytårslejr

  • slut året af  på spejdermaner  på nytårslejren på Trolbjerg fra d. 28.dec..  Det er for spejdere fra 14 år  – både nye og gamle deltagere er velkomne –  se indbydelsen den kommer til alle grupper lige efter efterårsferien. Vi lægger ud med vinterhike d. 28.dec. og er ellers i og omkring Troll hytten i Gjern. – jeg tror måske vi har 10 års jubilæum i år.
    Med spejderhilsen Ester

Spejderhilsner
Gudenå Distriktsstab