mar 232017
 

Så er referatet fra distriktsrådsmødet færdig og kan læses på dette link

Referatet indeholder:

 1.  Godkendelse af dagsorden
 2. Nyt fra Hovedbestyrelsen
 3. Nyt fra distriktsturneringen
 4. ”Sammenlægning” af junior/spejder/senior DT-turneing med DM i Spejder
 5. Præsentation af Distriktets regnskab for 2016
 6. Præsentation af Moselunds regnskab for 2016
 7. Info omkring Lands-træf 2017 på Gram Slot
 8. Tilskud til lederkurser for ledere i Silkeborg og Favrskov Kommune
 9. Afsked af distriktstabsmedlemmer
 10. Medlemsopgørelse for 2016
 11. Hjem fra PL/PA, Roland 1 og Roland 2 – og hvad så?
 12. Distriktsnetværk
 13. Nyt fra Distriktet
 14. Nyt fra grupperne
 15. Evaluering af mødet